Cine suntem

- Linii electrice aeriene și / sau subterane ,cu tensiuni nominale 0,4 kV / 20 kV;

- Branșamente electrice aeriene si subterane ,monofazate si trifazate la tensiune nominală de 0,4 kV;

- Posturi de transformare de medie tensiune ( puncte de transformare ,puncte de conexiuni); 

- Instalații electrice interioare / exterioare / cladirilor civile;                                                        

- Instalații electrice interioare / exterioare / cladirilor industriale;

- Executare ,verificare ,măsurare prize de pământ ,instalații de legare la pământ și de paratrăznet clădirilor civile și industriale; 

- Instalații electrice de compensare a factorului de putere;

- Închiriere utilaje din dotare : Buldoexcavator, Autospeciala scară cu braț;

- Măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistentei de contact la PT;

- Rețele electrice de iluminat public aeriene și/ sau subterane