Bloc de măsură și protecție trifazat pentru iluminat public


 Destinația  blocului de măsură și protecție trifazat pentru iluminat public este de a măsura energia electrică pentru consumatorii publici și de a-i proteja pe aceștia.BMPTip aparține instalației de alimentare și face conexiunea între instalația de alimentare și cea de utilizare.                                 .